Αφροδίτη Τεπέρογλου, Οικογένεια, γάμος, θεσμοί: απόψεις και αντιλήψεις των έγγαμων νέων: αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας Νομού Θεσσαλονίκης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 98|1999, 221-256


Με ιδιαίτερη έμφαση οι κοινωνιολόγοι της οικογένεις, τα τελευταία χρόνια, μελετούν με έρευνες, μελέτες και άρθρα την οικογένεια σε όλες τις μορφές της. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες επηρέασαν ιδιαίτερα τον «θεμέλιο λίθο» της κοινωνίας που είναι η οικογένεια. Μέσα όμως από τη σχετική βιβλιογραφία, διαπιστώνεται η έλλειψη εμπειρικών ερευνών για τους/τις παντρεμένους/ες νέων ηλικιών. Στα πλαίσια της μελέτης που ακολουθεί, αντλούμε το υλικό από μια εμπειρική έρευνα του ΕΚΚΕ με θέμα «Η ταυτότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της νεολαίας», που διεξήχθη στο Νομό Θεσσαλονίκης. Οι έγγαμοι νέοι-νέες, οι οποίοι συμπεριελήφθησαν στο τυχαίο δείγμα της έρευνας, μας γνωρίζουν τις απόψεις τους για την οικογένεια, το γάμο, τις αξίες και τους θεσμούς, για θέματα ελεύθερου χρόνου και για τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: