Ελισάβετ Κυριαζή-Άλλισον, Εσωτερική μετανάστευση στην Ελλάδα του 1990: τάσεις-προβληματισμοί-προοπτικές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 96|1998, 279-309


Στο άρθρο αυτό αναλύονται οι κύριες μεταναστευτικές τάσεις της περιόδου 1985-91, όπως δίνονται μέσα από τα στοιχεία της απογραφής του 1991 της ΕΣΥΕ που αφορούν την εσωτερική μετανάστευση. Οι τάσεις αυτές, δηλαδή η ύφεση του φαινομένου (μείωση του όγκου των μεταναστεύσεων) και η αναστροφή στις κατευθύνσεις που ακολούθησαν οι μετανάστες (ανάσχεση της μετανάστευσης από τις αγροτικές περιοχές και ενίσχυση των αστικών-αγροτικών μεταναστεύσεων), καταγράφονται και διαχέονται σε όλες τις μεταναστευτικές ροές και σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα, ενώ παράλληλα διατηρείται μέρος των γεωγραφικών ανισοτήτων. Τα στοιχεία της απογραφής για την εσωτερική μετανάστευση δίνουν ανεπαρκείς/ελλι:τείς πληροφορίες, ποσοτικά και ποιοτικά, ζήτημα που δημιουργεί προβληματισμό για το πόσο γνωρίζουμε το φαινομένο στις σημερινές συνθήκες. El εσωτερική μετανάστευση στη μεταπολεμική Ελλάδα ολοκλήρωσε μια πορεία. Ποια θα είναι η δυνατή εξέλιξη του φαινομένου, μέσα στα νέα ευρωπαϊκά και διεθνή κοινωνικο-οικονομικά πλαίσια; Θα είναι οι πόλεις που θα προσελκύσουν τους εν δυνάμει εσωτερικούς μετανάστες από την περιφέρεια ή η ύπαιθρος θα κρατήσει τον πληθυσμό της και θα συντηρηθεί η πληθυσμιακή σταθεροποίηση της προηγούμενης δεκαετίας;

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: