Διονύσης Ν. Γράβαρης, Μερικές σκέψεις με αφορμή το βιβλίο του Δημήτρη Χαραλάμπη, Δημοκρατία και παγκοσμιοποίηση - Η έννοια τον ανθρώπου στη νεωτερικότητα: πραγματική αφαίρεση και ορθός λόγος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 96|1998, 331-336


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: