Βύρων Κοτζαμάνης, Γαμηλιότητα και διάλυση των έγγαμων συμβιώσεων στην Ελλάδα: μια πρώτη δημογραφική προσέγγιση, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 94|1997, 61-152


Στο άρθρο αυτό εξετάζουμε τις διαχρονικές μεταβολές της έντασης και του ημερολογίου της σύστασης και της διάλυσης των εγγάμων συμβιώσεων. Πρόκειται για μια κλασική δημογραφική ανάλυση που στοχεύει να δώσει απαντήσεις σε μερικά απλά, αλλά βασικά, ερωτήματα, όπως:■ οι διαχρονικές γενεές των Ελληνίδων παντρεύονται περισσότερο ή λιγότερο; πιο ώριμες ή πιο νέες;■ οι γάμοι τους διαλύονται ευκολότερα ή όχι, και μετά από πόσα χρόνια συμβίωσης;■ ποιες οι αναδυόμενες τάσεις και οι άμεσες προοπτικές;■ τέλος, το κυρίαρχο μέχρι σήμερα στη χώρα μας μοντέλο της πυρηνικής οικογένειας, που εδράζεται στην έγγαμη συμβίωση και στην “αντοχή” των γάμων, θα διατηρήσει την καθολικότητά του ή θα επιβιώσει συνυπάρχοντας με άλλα μοντέλα, λιγότερο ή περισσότερο περιθωριακά, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες;Οι απαντήσεις στα πρότερα ερωτήματα προτάσσονται της αναζήτησης και ανάδειξης των προσδιοριστικών των όποιων αλλαγών στα πεδία αυτά παραγόντων, που αποτελούν βασικό αντικείμενο της κοινωνιολογίας της οικογένειας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: