Βύρων Κοτζαμάνης, Αθήνα, 1848-1995: η δημογραφική ανάλυση μιας μητρόπολης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 92|1997, 3-30


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: