Ήρα Έμκε-Πουλοπούλου, Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη, 1995, Η οικογένεια στην Αθήνα: Οικογενειακά πρότυπα και συζυγικές πρακτικές, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 92|1997, 267-270


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: