Θεόδωρος Κατσανέβας, Οικονομικά της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων: η εξέλιξη των θεωρητικών προσεγγίσεων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 91|1996, 3-13


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: