Δημήτρης Μαλέσης, Αντιθέσεις και εξωθεσμική συναίνεση στο νεοελληνικό κράτος: η συγκρότηση της κεντρικής εξουσίας και η στρατιωτική πολιτική κατά τη Βαυαροκρατία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 91|1996, 175-192


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: