Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη, Βύρων Κοτζαμάνης, Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη, Αφροδίτη Τεπέρογλου, Μαρία Τζωρτζοπούλου (επιμ.), Γήρανση και Κοινωνία. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΚΚΕ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 91|1996, 193-197


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: