Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις της θεωρίας των οργανώσεων: σύγκριση της οικολογίας των οργανώσεων με τη νεο-θεσμική ανάλυση, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 89|1996, 81-104


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: