Τάκης Παπαϊωάννου, Λειτουργικότητα των γενικών συνελεύσεων των τμημάτων των ΑΕΙ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 88|1995, 137-171


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: