Νίκος Μαραντζίδης, Η πόλη στην πολιτική ζωή του χωριού: χαρακτηριστικά και συνέπειες των νέων μορφών πολιτικής πρακτικής του πληθυσμού της υπαίθρου στην περίοδο της τρίτης ελληνικής Δημοκρατίας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 87|1995, 61-78


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: