Ηλίας Καλτσίκας, Κρίση κατοικίας στην Ελλάδα: η πολιτική οικονομία της αντιπαροχής, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 83|1991, 48-76


Το άρθρο που ακολουθεί έχει δύο στόχους. Ο πρώτος αφορά τη διερεύνηση των αιτιών, οι οποίες προκάλεσαν και προκαλούν ακόμα τη στεγαστική κρίση στη χώρα μας. Ο δεύτερος θα μπορούσε να θεωρηθεί παράγωγος του πρώτου. Πρόκειται για μια κριτική ανάλυση του θεσμού της αντιπαροχής και την αποκάλυψη, παράλληλα, των μυστικών που τον περιβάλλουν. Αν και από πρώτη ματιά φαίνεται σαν να πρόκειται για δυο ξεχωριστά αντικείμενα, η αναλυτική τους προσέγγιση γίνεται ενιαία. Η δυνατότητα σύνδεσής τους απορρέει από το ρόλο, που αποδίδεται στο θεσμό της αντιπαροχής αναφορικά με την εκδήλωση της στεγαστικής κρίσης. Η σύνδεση αυτή, με τη σειρά της, είναι εφικτή μόνο μετά από μία μετατόπιση του κέντρου βάρους της συζήτησης για τη στεγαστική κρίση από τη σφαίρα της κυκλοφορίας στη σφαίρα της παραγωγής.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: