Χρήστος Αρ. Ιωάννου, Η δεύτερη απασχόληση στην ελληνική αγορά εργασίας: κριτική παρουσίαση της μελέτης των Κ. Κασιμάτη και Άλλισον Ε.; Η μορφολογία της δεύτερης απασχόλησης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 81|1991, 141-158


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: