Ελευθ. Π. Αλεξάκης, Δ. Γ. Τσαούσης, Ε. Παπαχρίστου κ.ά., Πρόγραμμα κοινωνιολογικής και ανθρωπολογικής τεκμηρίωσης - ΚΟΙΝΑΝΤΕΚ. Κοινωνιολογική και ανθρωπολογική αρθρογραφία του ελληνικού περιοδικού τύπου, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 79|1990, 100-101


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: