Μαριάννα Ψύλλα, Οι μεταλλαγές στην τοπική κοινωνία από την εισβολή των νέων μέσων μαζικής επικοινωνίας (η περίπτωση της οπτικοακουστικής επικοινωνίας), Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 76|1990, 125-139


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: