Όλγα Ζάρναρη, Π. Α. Σταθόπουλος, Λεξικό όρων κοινωνικών επιστημών και αρκτικόλεξων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 76|1990, 271


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: