Μανόλης Αγγελίδης, Η θεωρία των δικαιωμάτων στο σύγχρονο φιλελευθερισμό: ζητήματα κριτικής ανακατασκευής στις θεωρίες των R. Nozick, J. Rawls, R. Dworkin, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 71|1988, 3-17


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: