Βύρων Κοτζαμάνης, Η αναπαραγωγή των Ελλήνων: μύθοι και πραγματικότητα (ΙΙ. η πορεία της έγγαμης γονιμότητας στη μεταπολεμική περίοδο: τάσεις, προοπτικές και ερωτήματα που ανακύπτουν από τα κυρίαρχα ερμηνευτικά σχήματα της πτωτικής της πορεία), Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 71|1988, 44-83


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: