Στάθης Σορώκος, Η δυναμική της κοινωνίας και τα επιμέρους κοινωνικά φαινόμενα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 71|1988, 192-199


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: