Μαρία Σαμαρτζή, Γ. Α. Ρηγάτος: αρρώστιες και θάνατος παιδιών στη νεοελληνική λογοτεχνία (1821-1922), Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 71|1988, 249-251


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: