Σοφία Αντωνοπούλου, Εκβιομηχάνιση, αγροτική έξοδος και το ζήτημα της στέγης στις χώρες της περιφέρειας κατά τη μεταπολεμική περίοδο: η ελληνική εμπειρία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 69|1988, 156-176


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: