Αιμίλιος Μεταξόπουλος, Η ενότητα επιστήμης-τέχνης κατά την Αναγέννηση: αναθεώρηση μίας παραδοσιακής ιστοριογραφικής προοπτικής, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 69|1988, 177-224


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: