Μαρίνα Πετρονώτη, Σκέψεις γύρω από τη συμπληρωματικότητα διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων: δύο παραδείγματα από εφαρμογές με αντικείμενο την απασχόληση, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 69|1988, 243-267


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: