Δημήτρης Οικονόμου, Χωρικός σχεδιασμός και πολιτικό σύστημα, Παρατηρήσεις με αφετηρία τη μελέτη του Δημ. Γ. Χριστοφιλόπουλου «Συμμετοχή των πολιτών στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Μια κοινωνικοπολιτική προσέγγιση», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 69|1988, 268-271


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: