Αριστοτέλης Κάντας, Οι αμοιβές από την εργασία: παραγοντική ανάλυση των αξιολογήσεων των τελειοφοίτων Λυκείου, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 68|1988, 111-127


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: