Δημ. Γ. Χριστοφιλόπουλος, Συμμετοχή των πολιτών στον πολεοδομικό σχεδιασμό: μία κοινωνικοπολιτική προσέγγιση, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 67|1987, 136-177


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: