Θεόδωρος Μπεχράκης, Η εισαγωγή του αυτοματισμού στην ανάλυση κειμένων: εφαρμογή της ανάλυσης δεδομένων στις παρατηρήσεις των Επιδημιών του Ιπποκράτη, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 59|1985, 41-57


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: