Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Τεχνικές εξουδετέρωσης και αποκλίνουσα συμπεριφορά: κριτική εξέταση της θεωρίας των G. M. Sykes και D. Matza, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 59|1985, 58-70


[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: