Γρηγόρης Γκιζέλης, Πολιτιστικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της οικογένειας: Πρώτα αποτελέσματα μια έρευνας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 39|1980, 198-220


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: