Δημοσθένης Σαβράμης, Η συμβολή του Max Weber στην πληρέστερη κατανόηση της Ορθόδοξης εκκλησίας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 23|1975, 28-41


[Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available]

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: