Χαρά Στρατουδάκη, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ "ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ" ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 120|2006, 65-92


Προϋπόθεση για τη χάραξη πολιτιστικής πολιτικής αποτελεί η πληρέστερη δυνατή γνώση των φορέων που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του πολιτιστικού γίγνεσθαι σε τοπικό επίπεδο. Μια τέτοια γνώση δεν υφίσταται στη χώρα μας, παρά μόνο για τους σημαντικότερους φορείς του κέντρου. Η περιφέρεια αποτελείται από αχαρτογράφητες γκρίζες ζώνες ως προς την πολιτιστική δραστηριότητα. Το άρθρο αυτό διαπραγματεύεται τις αιτίες αυτής της έλλειψης δεδομένων, τη ρευστότητα του πεδίου, και τις συνέπειες της στην επιστημονική γνώση του πολιτισμού. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα ευρήματα έρευνας1 για τους πολιτιστικούς φορείς, τις δραστηριότητες, τις υποδομές και τις πολιτιστικές ομάδες, στο Νομό Κυκλάδων. Η έρευνα αποδεικνύει πως η αλλαγή κλίμακας -από τη χώρα στο νομό- μπορεί να οδηγήσει στη συγκέντρωση αξιόπιστων δεδομένων, στη σταδιακή χαρτογράφηση των «γκρίζων ζωνών» του πολιτισμού με συνέπεια την απόκτηση της αναγκαίας και ουσιαστικής γνώσης σε θέματα κρίσιμα για την πολιτιστική ζωή της χώρας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: