Χριστιάνα Κωνσταντοπούλου, ΤΕΣΣΑ ΔΟΥΛΚΕΡΗ, 2004, Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ, ΑΘΗΝΑ, GUTENBERG, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 120|2006, 195-197


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: