Γεώργιος Γκότσης, Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 119|2006, 27-62


Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η συνοπτική επισκόπηση θεμελιωδών προβλημάτων που συνθέτουν το ερευνητικό πρόγραμμα της οικονομικής ανάλυσης της θρησκείας και η κατά το δυνατόν συνεπέστερη παρουσίαση αυτών των θεωρητικών εξελίξεων στο ελληνικό ακαδημαϊκό κοινό. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται υποθέσεις και αναλυτικά εργαλεία της εν λόγω προσέγγισης, ενώ στη δεύτερη επιχειρείται μια θεώρηση των θρησκευτικών ανταγωνισμών στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής λογικής. Ακολουθεί η διερεύνηση εκείνων των παραμέτρων που συνθέτουν τη θρησκευτική συμμετοχή, εξηγείται η έννοια του ανταγωνισμού στις σύγχρονες θρησκευτικές αγορές και αναλύονται οι επιπτώσεις του στην οργανωτική δομή και τη δογματική ανελαστικότητα των θρησκευτικών συλλογικών υποκειμένων (εκκλησιών, σεκτών, ομολογιών). Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η σύγχρονη διαπραγμάτευση της (θρησκευτικής) μεταμέλειας και ενοχής βασισμένη σε μία θεωρία επιλογής σε συνθήκες αβεβαιότητας και διακριβώνονται πιθανές επιπτώσεις της «προτίμησης για αμαρτία» στην ευημερία των θρησκευτικώς δρώντων. Στην τελευταία ενότητα υποδεικνύονται οι δυνητικοί περιορισμοί και τα όρια εφαρμογής αυτού του ερευνητικού προγράμματος, και επισημαίνονται οι περιορισμοί της εξηγητικής ισχύος του.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: