Χριστιάνα Κωνσταντοπούλου, ΕΛΕΝΗ ΜΠΡΙΚΑ, 2005, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΑ ΤΡΑΜΑΚΙΑ και ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ, 2005, ΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΓΕΛΙΟ, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΤΡΑΠΟΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 119|2006, 215-220


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: