Ράνια Αστρινάκη, Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΒΙΑΙΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 118|2005, 3-29


Η σχέση της ανθρωπολογίας με τη βία και τα ποικίλα φαινόμενα της μπορεί να χαρακτηριστεί ως σχέση αμηχανίας. Μολονότι η περίοδος ζωής της ανθρωπολογίας συμπίπτει με την πιο βίαιη περίοδο που γνώρισε η υφήλιος, και μολονότι η βία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής, σε όλο και μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα, τα φαινόμενα βίας παρέμειναν «τυφλό σημείο» για τον κλάδο. Η ανθρωπολογία επηρεασμένη από τις δυτικές προκαταλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες η βία δεν συμμετέχει στην κατασκευή του κοινωνικού, του πολιτικού και του πολιτισμικού, απέφυγε συστηματικά, έως πρόσφατα, να προσεγγίσει αναλυτικά τα φαινόμενα της, να τα καταστήσει αντικείμενο μελέτης και να αρθρώσει ένα συγκροτημένο προβληματισμό. Με αυτόν τον τρόπο όμως, απέκλεισε από το πεδίο ανθρωπολογικής γνώσης και κατανόησης ένα σημαντικό μέρος της κοινωνικής ζωής και της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: