Βασίλης Π. Αράπογλου, ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 118|2005, 31-58


Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι η διαμόρφωση ενός κριτικού θεωρητικού πλαισίου με βάση το οποίο οι πολιτικές αντιμετώπισης επιμέρους ή τοπικών εκδηλώσεων του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα θα μπορούσαν να ενταχθούν στη διεθνή συζήτηση για τη διαμόρφωση διαφορετικών «καθεστώτων αποκλεισμού» στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Επιχειρείται μια σύντομη επισκόπηση των διαφορετικών τυπολογιών για το κράτος πρόνοιας προκειμένου να αναδειχθούν οι θεωρητικές προϋποθέσεις αλλά και οι εμπειρικές διαστάσεις με βάση τις οποίες θα μπορούσε να διερευνηθεί η υπόθεση για την ύπαρξη διαφορετικών «καθεστώτων αποκλεισμού». Οι μεταβολές στις κύριες οικονομικές, πολιτικές και ιδεολογικές διαστάσεις ενός «καθεστώτος αποκλεισμού» σκιαγραφούνται για την ελληνική περίπτωση.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: