Φωτεινή Τσιμπιρίδου, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ. Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ'' ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 118|2005, 59-93


Η εργασία αυτή αναζητά τις πολιτισμικές μορφές που αποκτά ο δημόσιος λόγος στη Θράκη κατά την τελευταία δεκαετία του 20ού αι., έτσι όπως διαμορφώνεται μέσα από διεθνείς πολιτικές συγκυρίες και τις τοπικές πρακτικές των ελίτ. Πρόκειται για μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο κατά την οποία η περιοχή βάζει πορεία προς την «πολυπολιτισμικότητα», μια πολιτική οδηγία που εκπορεύεται από τους κόλπους της ΕΕ, αλλά και της «νέας τάξης πραγμάτων». Κατά την περίοδο αυτή η περιοχή της Θράκης, με την ιδιαιτερότητα της ετερότητας της σε όλη τη διάρκεια του 20ού αι., από την ενσωμάτωση της στο ελληνικό κράτος (1920), βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Αποδομώντας την «πολυπολιτισμικότητα» και χρησιμοποιώντας την έννοια των «πολιτικών του τόπου» ως εργαλείο για την καταγραφή των μετασχηματισμών των πρακτικών των τοπικών ελίτ σε κοινωνίες τμηματοποιημένου χαρακτήρα, επιχειρείται παράλληλα η κατανόηση των βιωμάτων που γεννούν στα κοινωνικά υποκείμενα οι εμπειρίες της πολυπρόσωπης «πολυπολιτισμικότητας».

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: