Γιώργος Παππάς, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΦΙΛΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 2004, ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΚΕ/GUTENBERG, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 118|2005, 169-173


Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: