Ρωξάνη Καυταντζόγλου, Κοινωνική διαστρωμάτωση και πρότυπα κατανάλωσης πολιτισμού: Ο κινηματογράφος στην περίπτωση της Αθήνας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 146|2016, 115-152


Το άρθρο επικεντρώνεται στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και της κατανάλωσης πολιτισμού και, συγκεκριμένα, της εξόδου για σινεμά και της επιλογής είδους ταινίας. Τα ευρήματα ερμηνεύονται με αναφορά στην αντιπαράθεση μεταξύ των θεωρητικών σχημάτων της «διάκρισης» (Μπουρντιέ), της «παμφαγίας» (Peterson), της μετανεωτερικής προσέγγισης  καθώς και της πιο πρόσφατης θεωρίας της «παραφωνίας» (Lahire).  Κεντρική επιλογή της έρευνας αποτελεί η νέο-βεμπεριανή προσέγγιση του στάτους και της κοινωνικό-οικονομικής τάξης ως θεμελιωδών και διακριτών διαστάσεων της διαστρωμάτωσης. Τα ευρήματα υποδεικνύουν την ύπαρξη μηχανισμού «διάκρισης» κατά το μπουρντιεακό πρότυπο, δίχως όμως να υφίσταται η συστηματική «ομολογική» σχέση μεταξύ τάξης και κουλτούρας την οποία αυτό εισηγείται. Διαπιστώνονται, επίσης,  ισχνές μόνον τάσεις προς παμφαγική και παράφωνη καταναλωτική συμπεριφορά.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: