Δημήτρης Εμμανουήλ, Πρότυπα πολιτιστικής κατανάλωσης και κοινωνική διαστρωμάτωση στην Αθήνα: Μερικές γενικές παρατηρήσεις για την ελληνική περίπτωση, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 146|2016, 189-228


Πρόκειται για μια αξιολόγηση των ευρημάτων εμπειρικής έρευνας της πολιτιστικής κατανάλωσης "έξω από το σπίτι" στην Αθήνα του 2013 που κάλυψε ξεχωριστά τα πεδία του σινεμά, της μουσικής και του θεάτρου και χορού. Το παρόν κείμενο  επιχειρεί μια σύνθεση με στόχο την αξιολόγηση εναλλακτικών μοντέλων της σχέσης μεταξύ τάξεων και τύπων κουλτούρας όπως του Bourdieu για τη σχέση "ομολογίας" και του Peterson για τον αυξανόμενο ρόλο των "παμφάγων" καταναλωτών πολιτισμού. Αν και η έκταση της παμφαγίας ήταν περιορισμένη, περιορισμένη εφαρμογή έχει και το σχήμα του Bourdieu καθώς σημαντικά τμήματα των ανώτερων στρωμάτων υιοθετούν το αντίθετο "λαϊκό" πολιτιστικό πρότυπο. Αυτό το "σχίσμα" εξετάζεται υπό το φως των απόψεων για τη λαϊκή κουλτούρα και τις εξελίξεις στην κατανάλωση και στα πολιτικά του πολιτισμού.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: