Ευάγγελος Λιότζης, Από τον μεταφεμινιστικό Λόγο στον μεταφεμινιστικό σεξισμό Η περίπτωση των duckface φωτογραφιών, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 145|2015, 89-115


Ο μεταφεμινισμός, ως ένα διακριτό πολιτισμικό φαινόμενο, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης τόσο εντός της επιστημονικής και φεμινιστικής σκέψης, όσο και στη δημόσια συζήτηση γενικότερα. Οι συγκεκριμένης δομής φωτογραφίες τύπου «σουφρωμένα χειλάκια» (duckface) αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα αναπαραγωγής μιας εκδοχής του μεταφεμινιστικού Λόγου στο σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον. Μέσω της εν λόγω περίπτωσης, επιδιώκεται να προσδιοριστεί η συμβολή της μεταφεμινιστικής αισθητικής στην αναπαραγωγή ενός «μεταφεμινιστικά προσανατολισμένου σεξισμού».

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: