Αλέξης Ιωαννίδης, Καλές και κακές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα κατά τα πρώτα έτη της κρίσης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 145|2015, 61-87


Το άρθρο αυτό εφαρμόζει για πρώτη φορά τη μεθοδολογία των θέσεων εργασίας (Jobs Approach) στην Ελλάδα με στόχο τον προσδιορισμό των καλύτερων και χειρότερων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα πριν την έναρξη της κρίσης και τη μελέτη της μεταβολής της απασχόλησης σε αυτές κατά τα πρώτα έτη της κρίσης. Συγκεκριμένα μελετάται η πόλωση των θέσεων εργασίας, μεταξύ των καλών, ενδιάμεσων και χειρότερων θέσεων εργασίας της Ελλάδας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: