Φανή Κουντούρη, Ο οικονομικός μετανάστης στην πολιτική ατζέντα: η δημόσια συγκρότηση του μεταναστευτικού ζητήματος στη μεταπολίτευση, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 128|2009, 39-76


Στο άρθρο αυτό διερευνούμε τις μεταβολές τον πλαισίου ανάδειξης τον αλλοδαπού μετανάστη στην Ελλάδα κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο. Πιο ειδικά, μελετούμε τον τρόπο με τον οποίο το μεταναστευτικό ζήτημα παρουσιάζεται ως πρόβλημα στο δημόσιο χώρο μέσα από το δημόσιο λόγο και την κοινωνική δράση, μέσα από τη δυναμική αλληλεπίδραση πολιτικών και κοινωνικών δρώντων που συγκρούονται δημόσια για τον ορισμό του. Η ανάλυση συνίσταται στην περιοδολόγηση της εξέλιξης του ορισμού του προβλήματος στη διάρκεια των τριάντα πέντε ετών της κοινωνικής του ύπαρξης: αν και το μεταναστευτικό ζήτημα τίθεται με τρόπο επιτακτικό μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από τις βαλκανικές χώρες, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι προϋποθέσεις της κοινωνικής του συγκρότησης ανιχνεύονται ήδη στις δεκαετίες 1970 και 1980 και διαφοροποιούνται προς το τέλος της δεκαετίας του 1990. Οι αλλαγές στις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες μαρτυρούν τη μεταβολή των ηγεμονικών ορισμών του προβλήματος.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: