Παναγιώτης Γέρος, Επανεξετάζοντας τις έννοιες του «Ισλάμ» και της «Ευρώπης»: θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 127|2008, 45-72


Το άρθρο επιχειρεί να εξετάσει μια σειρά από ζητήματα πον αφορούν στην εννοιολόγηση των σχέσεων ανάμεσα στο «Ισλάμ» και την «Ευρώπη» μέσα από τις νεότερες επεξεργασίες της ανθρωπολογικής και κοινωνικής θεωρίας. Υποστηρίζω ότι η ηγεμονική πρόσληψη τον «Ισλάμ» με τους συμβατικούς όρους μιας «πολιτισμικής ετερότητας» όχι μόνο εμπεριέχει θεωρητικά προβλήματα αλλά σε ένα άμεσα πολιτικό επίπεδο αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις παρατηρούμενες εντάσεις που συχνά λαμβάνουν τη μορφή μιας θρησκευτικής/ πολιτισμικής σύγκρουσης. Εκείνο που προτείνεται είναι η θεωρητική και εθνογραφική προβληματοποίηση των ίδιων των όρων με τους οποίους συγκροτείται η αντιπαράθεση ανάμεσα στις κατηγορίες αυτές.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: