Σοφία Σκορδίλη, Όψεις της αγρο-τροφικής παγκοσμιοποίησης: γεωγραφικοί μετασχηματισμοί των δικτύων προμήθειας αγρο-τροφικών προϊόντων, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 125|2008, 131-161


Αντικείμενο του άρθρου είναι η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζουν οι Διεθνικές Εταιρείες στην επιμήκυνση και διεθνοποίηση των δικτύων προμήθειας ακατέργαστων και επεξεργασμένων αγρο-τροφικών προϊόντων. Αρχικά, εξετάζονται οι πρόσφατες αλλαγές στη σύνθεση, την προέλευση και τον προορισμό ομάδων αγρο-τροφικών προϊόντων που συμμετέχουν στις διεθνείς ανταλλαγές. Στη συνέχεια, σχολιάζεται η εμπλοκή των αγρο-τροφικών ΔΕ και των μεγάλων αλυσίδων λιανικού εμπορίου τροφίμων και εστίασης στην οργάνωση και το συντονισμό μακροσκελών αλυσίδων προμήθειας πρώτων υλών. Οι πολλαπλές εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της παραγωγής και τις μεταφορές καθώς και η φιλελευθεροποίηση των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και του ευρύτερου επενδυτικού περιβάλλοντος έχουν κάνει δυνατή την επιμήκυνση των αγρο-τροφικών δικτύων προμήθειας. Οι αλλαγές αυτές έχουν ξεπεράσει δραματικά τις παραδοσιακές δεσμεύσεις που θέτει η φύση των αγρο-τροφικών προϊόντων και συνδέουν διαφορετικές περιοχές του αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου με νέους τρόπους και πρωτόγνωρη ταχύτητα.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: