Άγγελος Γιαννακόπουλος, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 116|2005, 3-21


Ενόψει της κυρίαρχης θέσης του ιστορικο-πολιτισμικού επιχειρήματος στη δημόσια και επιστημονική συζήτηση πάνω σε μια μελλοντική ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ που διεξάγεται στη Γερμανία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βασική επιδίωξη του παρόντος άρθρου είναι μια κριτική του επιχειρήματος αυτού από τη σκοπιά της κοινωνιολογίας του πολιτισμού. Θεωρητικά ερείσματα της κριτικής αυτής είναι η θεμελιακή κατανόηση του πολιτισμού ως σχέσης και διαδικασίας και της πολιτισμικής ταυτότητας ως προϊόντος ισχύος. Η απεμπλοκή του ερωτήματος της μελλοντικής ένταξης της Τουρκίας από την πολιτισμική του διάσταση και η επακόλουθη επισκόπηση του στα πλαίσια μιας αμιγούς πολιτικής προοπτικής συγκροτούν και τη θέση του παρόντος άρθρου, πως η ένταξη της Τουρκίας αποτελεί μια πρωτίστως πολιτική διαδικασία με απροκαθόριστο αποτέλεσμα.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: