Χαρά Στρατουδάκη, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 116|2005, 23-50


Το άρθρο αυτό διερευνά ορισμένες παραμέτρους της εθνικής ταυτότητας των εφήβων, όπως καταγράφηκαν στην έρευνα «Έθνος και Δημοκρατία στην Ελληνική Εκπαίδευση», και τη σχέση τους με την πολιτική, τις αξίες και τους θεσμούς. Οι στάσεις των εφήβων απέναντι στο έθνος, τη θρησκεία, την εθνική υπερηφάνεια, τη δημοκρατία και την πολιτική δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από εκείνες που καταγράφονται σε άλλες έρευνες για τους ενήλικες. Οι απαντήσεις των μαθητών είναι ενδεικτικές των τάσεων της ελληνικής εθνικής ταυτότητας.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: