Θεοφάνης Μαλκίδης, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 116|2005, 51-78


Η εργασία αναφέρεται στην οικογένεια, στην κοινωνία των μουσουλμανικών μειονοτήτων της ελληνικής Θράκης. Επισημαίνει την ιδιαιτερότητα της, περιγράφει τα ζητήματα γάμου και του διαζυγίου, αναλύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γυναίκα και προσεγγίζει τις αιτίες που τα δημιουργούν. Το άρθρο στοχεύει στην ανάδειξη του ζητήματος της οικογένειας στη μουσουλμανική κοινωνία της ελληνικής Θράκης καθώς και της θέσης της μουσουλμάνας γυναίκας, συμβάλλοντας στη διερεύνηση ενός σχετικά άγνωστου θέματος και ενισχύοντας τη γενικότερη προσπάθεια που γίνεται για επαναφορά στο προσκήνιο των προβλημάτων που απασχολούν το χώρο.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: