Γιάννης Ζαϊμάκης, "ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΕΣ" ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 116|2005, 79-110


Το άρθρο αυτό βασίζεται σε βιογραφικό υλικό και μελετά ορισμένες όψεις του κοινωνικού κόσμου των Μουσουλμάνων γυναικών σε ένα πολυπολιτισμικό οικισμό στο νομό Ροδόπης. Τα ευρήματα της επιτόπιας έρευνας έδειξαν ότι η ζωή στην κοινότητα χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις ιδεών και νοοτροπιών. Μολονότι οι παραδοσιακές και οι θρησκευτικές δοξασίες εξακολουθούν να επικαθορίζουν την κοινωνική αλληλόδραση της καθημερινότητας, σταδιακά και με αργό ρυθμό διαμορφώνεται ένας λόγος που αμφισβητεί ορισμένες από τις κυρίαρχες αντιλήψεις και μικρές αλλαγές κυοφορούνται στο επίπεδο των έμφυλων σχέσεων, των ψυχαγωγικών πρακτικών, στην εκπαίδευση και τις ενδυματολογικές προτιμήσεις. Οι ρωγμές με το παρελθόν προβάλλονται στις αφηγήσεις ζωής όπου εκφράζεται μια αμφιθυμία ανάμεσα στη γυναίκα ως υποκείμενο επιθυμίας και κοινωνικής δράσης και τη γυναίκα ως πρότυπο εγκράτειας και υποταγής.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: